TOPLANTI / PANEL
ÇAĞLAR BOYUNCA AKDENİZ VE İZMİR SEMPOZYUMU
Program: 

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları
 
Mustafa ÖZUSLU [İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili] 
Mehriban YANIK [İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı]
 
10.30-12.30 / I. OTURUM
 
AKDENİZ’DE FİKİRLERİN VE OBJELERİN YOLCULUĞU: ‘DİL-TAŞ-SERAMİK’
 
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Felix PIRSON [Alman Arkeoloji Enstitüsü] 
 
Prof. Dr. Cumhur TANRIVER [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Dilleri ve Kültürleri Bölümü Eski Yunan Dilleri ve Kültürleri Anabilim Dalı]
Akdeniz’de Hellen Dilinin Yayılımı ve Dilin Akdeniz Kültürü’nün Oluşmasına Katkısı
 
Matthias BRUNO [Smyrna Antik Kenti Kazısı Ekip Üyesi]
Fulvia BIANCHI [Smyrna Antik Kenti Kazısı Ekip Üyesi] 
Smyrna ve Mermer Ticareti 
 
Prof. Dr. Ahmet Kaan ŞENOL [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı]
Akdeniz Ticaretinde Amphoraların Yeri
 
Prof. Dr. Gonca CANKARDEŞ ŞENOL [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı]
Antik Dönemde Ticari Kontrol Sistemlerine Bir Örnek: Amphora Mühürleri 
 
12.30-14.00 Öğle Arası
 
14.00-16.00 / II. OTURUM
 
İZMİR VE ÇEVRESİNDEKİ COĞRAFİ DEĞİŞİMLER: ‘YER-DENİZ-DOĞA’
 
Oturum Başkanı: Dr. Muammer İREÇ [İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi, Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürü]
 
Prof. Dr. İlhan KAYAN [Ege Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı]
Prof. Dr. Ertuğ ÖNER [Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı]
Doç. Dr. Serdar VARDAR [İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Coğrafya Bölümü Fiziki Coğrafya Anabilim Dalı Başkanı] 
İzmir Kıyılarının Şekillenmesi ve Jeoarkeolojik Değerlendirmeler
 
Prof. Dr. Vasıf ŞAHOĞLU [Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı] 
İnsanlık Tarihinin En Büyük Doğal Afeti: Geç Tunç Çağı Santorini Volkanı’nın Patlaması, Akdeniz ve Ege’deki İzleri
 
Prof. Dr. Mahmut Göktuğ DRAHOR [Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeofizik Anabilim Dalı] 
İzmir ve Çevresinde Doğal Afetler: Yerbilimsel Olgulara Tarihsel Bir Bakış
 
16.00-16.15 Ara
 
16.15-17.00 Değerlendirme ve Kapanış

 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı, 10 Aralık 2022 tarihinde, Travel Turkey İzmir Fuarı kapsamında Fuar İzmir’de Çağlar Boyunca Akdeniz ve İzmir Sempozyumu düzenliyor. Sempozyum aracılığıyla İzmir’in Akdeniz ülkeleri ve kentleriyle kurduğu bağların arkeolojik veriler ve güncel araştırmalar üzerinden değerlendirilmesi, geçmişten günümüze deprem ve tsunami gibi doğal afetlerle kıyı çizgisi değişimlerinin geniş kitlelere anlatılması amaçlanıyor.
DİL-TAŞ-SERAMİK
Ticaretin, yeme-içme alışkanlıklarının ve iç içe geçmiş yüzyılları eskiten fikirlerin beslediği döngü içerisinde, İzmir’in çok dilli ve boyutlu kültürel kimliğiyle bir liman kenti olması, İzmir’in Akdeniz’deki önemli kentler ve kültürlerle ilişkilerini değerlendirmeyi mümkün hale getiriyor. Sempozyumun I. oturumunda, Akdeniz’deki uygarlık devamlılığı içerisinde konuşulan dillerin, döngüsel bir kültür olgusunun gelişmesine ve farklı insan topluluklarının kaynaşmasına olan etkisi ele alınacak.
YER-DENİZ-DOĞA
Sempozyumun II. oturumunda ise, İzmir’in deprem geçmişi, 3600 yıl önce gerçekleşen Thera (Santorini) Patlaması sonucu oluşan tsunaminin İzmir’deki izleri ve İzmir kıyılarının geçmişten bugüne nasıl değiştiği üzerinde durularak, güncel çalışmaların paylaşılmalar paylaşılacak.
Sempozyum; akademisyenler, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili yönetici ve çalışanları, profesyonel ve amatör kent tarihi araştırmacıları, üniversite öğrencileri, turist rehberleri, arkeologlar, sanat tarihçileri ve beşeri coğrafya uzmanları, sivil toplum temsilcileri ve vatandaşlara ulaşmayı, kültürel miras bilinci ve arkeolojik miras konusunda farkındalık oluşturulmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.  
 

 
 
 
ŞUBAT 2024
Pzt
Sal
Çar
Per
Cma
Cmt
Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ŞUBAT 2024
27
 
ETKİNLİK MERKEZLERİ
 
Diğer etkinlik merkezleri için tıklayınız