TOPLANTI / PANEL
AKDENİZİN KIYI KENTLERİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM SEMPOZYUMU
İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Akdeniz Akademisi’nin ev sahipliğinde 6-7 Aralık 2018 tarihlerinde “Akdeniz’in Kıyı Kentlerinde Sürdürülebilir Yaşam Sempozyumu” düzenlenecektir.
 
Bu sempozyumda, İzmir’in ve Akdeniz kıyısındaki benzer yerleşimlerin ortak değerleri ve bu değerlerin korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik uygulamaların paylaşılması amaçlanmaktadır.
 
6 Aralık 2018, Perşembe
 
09:00-10:00 KAYIT
10:00-10:30 AÇILIŞ KONUŞMALARI 
Doç. Dr. Ayşegül Sabuktay [İzmir Akdeniz Akademisi Müdürü]
Yusuf Öztürk [İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı]
Muzaffer Tunçağ [İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi]
 
10:30: 11:15 1. OTURUM
Bir Akdeniz Kıyı Kenti olarak İzmir
Moderatör: Koray Velibeyoğlu [Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü]
Ayşe Filibeli [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü-İzmir Akdeniz Akademisi-Bilim Kurulu Üyesi] 
Güzel Yücel Gier[Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü-İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu Üyesi]
 
11:15-11:30 Kahve arası
11:30 -13:00 2.OTURUM
Akdeniz’de Bellek ve Yaşam
Moderatör: Serhan Ada  [Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi-İzmir Akdeniz Akademisi Kültür Sanat Koordinatörü]
Paolo Costa [Prof. Dr., Venedik Ca' Foscari Universitesi Ekonomi Bölümü-Venedik Eski Belediye Başkanı] “ “Küresel Geçiş” ve “Yerel Ticaret” Ortamı Olarak Akdeniz’in Geleceği”
İpek Özbek Sönmez [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü] “Liman ve Kent Etkileşimi Tarihsel Süreci: İzmir Örneği”
Maria Cerreta [Doç. Dr., Napoli Üniversitesi Mimarlık Bölümü]“Liman Bölgesinde Sürdürülebilir Tasarım ve Planlama”

13:00-14.00 Öğle arası
14:00-15:30 3. OTURUM
Ekolojik Sürdürülebilirlik-1
Moderatör: Orhan Uslu [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü (Emekli Öğretim Üyesi)] 
Erdem Görgün [Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü] “Bütünleşik Nehir Havza Yönetim Planlamasının Önemi”
Athena Mourmorise [Dr.,Yunanistan Çevre Bakanlığı Onursal Çevre Genel Direktörü] “Sürdürülebilir Akdeniz Kıyı Şehirleri: Bütünleşik, Akıllı, Uyumlu” 
Ayşen Erdinçler [Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü]  “Sürdürülebilir Ekoloji Kapsamında Döngüsel Ekonomi: Kıyı Kentlerinde Atıktan Enerjiye”
 
15:30-15:50 Kahve arası
15.50- 17:50 4. OTURUM
Katılımcılık/Yönetişim
Moderatör: Koray Velibeyoğlu [Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü]
Ayşe Oruç [WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Deniz ve Yaban Hayatı Koruma Program Yöneticisi] “Akdeniz Kıyılarımızda Doğa Koruma Çalışmalarında  Kurumlararası İşbirlikleri: Akyatan (Adana) ve Kaş (Antalya) Örnekleri”
Ali Ercan Özgür [Dr., İhtiyaç Haritası Online Platformu Kurucusu] “İhtiyaç Haritası’nda İmece Modeli”
Funda Barbaros [Prof. Dr., Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü]-Meneviş Uzbay, [Doç. Dr., Ege Üniversitesi İİBF İktisat Bölümü ] “Zeytin Akademisi, Ekolojik Okuryazarlık”
Serdar Gökhan Şenol [Doç. Dr., Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü] “İzmir Biyoatlas Projesi- Vatandaş Botaniği”

19:00 Açılış Konseri, Serap Tamay Ensemble, AASSM Küçük Salon

7 Aralık 2018, Cuma
10:00-11:30 5.OTURUM
Ekonomik Sürdürülebilirlik
Moderatör: Gökdeniz Neşer [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ] 
Oral Erdoğan [Prof. Dr., Piri Reis Üniversitesi Rektörü] “Kıyı Kentlerinin Sürdürülebilirliğinde Deniz Ekonomisinin Katkısı”
Cor Schipper [Dr, Hollanda Altyapı ve Su Yönetimi Bakanlığı Danışmanı] “Liman Şehirlerinde Çevre Dostu Büyüme Mümkün Müdür?”
Hannah Jones [Jeoloji Yüksek Mühendisi, Liverpool Üniversitesi Sürdürülebilir Kıyılar ve Okyanuslar Enstitüsü Araştırma Projesi Yöneticisi] “Kara-Deniz Etkileşimi: Hırvatistan Örneği”

11:30-13:00 Öğle arası
13:00-13:45 İZMİR MODELİ ÖZEL OTURUMU 
İzmir Modeli ve İzmir Körfezi
Moderatör: Adnan Akyarlı [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Emekli Öğretim Üyesi]
Aziz Kocaoğlu [İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı]

13:45-14:45 6.OTURUM
Ekolojik Sürdürülebilirlik-2
Moderatör: Uygun Aksoy [Prof Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi]
Şükrü Beşiktepe [Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü] “İklim Değişimi ve İnsan Aktivitelerinin İzmir Körfezindeki Fiziksel ve Biyolojik Süreçlere Etkisi”
Levent Kurnaz [Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü] “İklim Değişikliğinin Kıyı Kentleri Üzerindeki Etkileri”
 
14:45-15:00 Kahve arası
15:00-15:45 7.OTURUM 
Mekansal Planlama ve Körfez 
Moderatör: Koray Velibeyoğlu [Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Şehir ve Bölge Planlama Bölümü]
İlhan Tekeli [Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Bölge Planlama Bölümü (Emekli Öğretim Üyesi), İzmir Akdeniz Akademisi Kurucu Onursal Başkanı] "Mekansal Planlamada Körfez Probleminin Özgünlükleri Üzerine"

15:45-16:00 Kahve arası
16:00-17:00 KAPANIŞ OTURUMU: FORUM
Akdeniz'in Kıyısında İzmir'i Birlikte Düşünmek
Moderatör: Ümit Erdem [Prof. Dr., Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Emekli Öğretim Üyesi]
Sivil Toplum Kuruluşu Temsilcileri ve Vatandaşlar
 
17:00-17:30 GENEL DEĞERLENDİRME ve KAPANIŞ BİLDİRGESİ
 
 
 
 
 
MAYIS 2019
Pzt
Sal
Çar
Per
Cma
Cmt
Paz
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
MAYIS 2019
24
 
ETKİNLİK MERKEZLERİ
 
Diğer etkinlik merkezleri için tıklayınız